EDUKACJA PRAWNA W POWIECIE MIŃSKIM

Fundacja Inter Vivos, która w 2021 r. prowadzi  punkt poradnictwa prawnego i punkty poradnictwa obywatelskiego w powiecie mińskim, w ramach edukacji prawnej, przygotowała dla mieszkańców naszego powiatu poradnik, który w przystępny sposób pomaga usystematyzować kwestie z zakresu prawa mieszkaniowego. Zagadnienia te należą do problemów, z którymi często borykają się osoby potrzebujące pomocy prawnej  i porad obywatelskich.

Poradnik w wersji elektronicznej dostępny jest w tym miejscu:  http://powiatminski.pl/aktualnosc-1644-edukacja_prawna_w_powiecie_minskim_.html

Edukacja prawna w powiecie mińskim

NUMERY TELEFONÓW

tel. (25) 756 47 57 – ŚWIADCZENIA 500+

tel. (25) 756 47 59 – ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. (25) 756 47 59 – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Apel

APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

ApelApel2

Wzory pism procesowych

WZORY PISM PROCESOWYCH

Informujemy, że Fundacja Inter Vivos, która w 2021 r. realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w powiecie mińskim opracowała i udostępniła do bezpłatnego pobrania wzory pism z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz spraw socjalnych i spraw mieszkaniowych. Dotyczą one spraw, z którymi najczęściej przychodzą do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich osoby potrzebujące pomocy. Wzory pism można pobrać ze strony internetowej Fundacji:

https://www.fundacjaiv.pl/wzory-pism-procesowych-4