Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, e-mail: gops@debewielkie.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gops.debewielkie.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zawartych umów, a w pozostałych przypadkach w zakresie i celu określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej umowy powierzenia.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania z uwzględnieniem zakresu wymaganego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pan/i/ prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
 10. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 623
Utworzono dnia: 18.10.2021

Historia publikacji

 • 09.02.2024 11:39, Administrator
  Edycja strony: Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
 • 18.10.2021 10:18, Administrator
  Dodanie strony: Informacja dot. przetwarzania danych osobowych