Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia 24.09.2022

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek wypłacany jest wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wynosi:
1. 3000 złotych - w przypadku pelletu drzewnego lub innego rodzaju biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2. 1000 złotych - w przypadku drewna kawałkowego;
3. 500 złotych - w przypadku gazu skroplonego LPG;
4. 2000 złotych - w przypadku oleju opałowego. 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłacany jest w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w pokoju nr 57, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.                                                                                                                                                                                                                                           Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 
Oświadczenia wnioskodawcy zawarte we składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania przez organ rozpatrujący wniosek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim przy ul. Strażackiej 3 w pokoju 59 oraz 57 lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 756-47-59 lub 25 756-47-57.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny

Programy

Dofinansowanie z programu Posiłek w szkole i w domu