Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 10.01.2022

 

Dodatek osłonowy jest to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza, to że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wynosi:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł dla 2 – 3 osobowego,
  • 850 zł dla 4 - 5 osobowego,
  • 1.150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (www.ceeb.gov.pl) to wysokość dodatku osłonowego wynosi:

  • 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 750 zł dla 2 – 3 osobowego,
  • 1 062,50 zł dla 4 - 5 osobowego,
  • 1 437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 r. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r., otrzymają wypłatę dodatku w dwóch równych ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 r., druga w terminie do 2 grudnia 2022 r. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., cały dodatek otrzymają jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3,  pok. 57, pok. 59

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

Wnioski składane elektronicznie opatruje się: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 25 756-47-57, 25 756-47-59

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Programy

Dofinansowanie w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku