Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Projekt „Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

Utworzono dnia 16.09.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku zapraszają obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu mińskiego – dzieci, młodzież i ich rodziców lub opiekunów oraz osoby dorosłe – do skorzystania z bezpłatnych form wsparcia w ramach projektu:
„Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”
Oferowane formy wsparcia:
- pomoc prawna, psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych,
- kurs nauki j. polskiego dla początkujących,
- badania diagnostyczne, psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia specjalistyczne oraz pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży,
- zwrot kosztów dojazdu na wszystkie oferowane formy wsparcia,
- pomoc tłumacza.
Biuro projektu:
Powiatowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Cudzoziemców
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 40 26 lub 25 756 40 23
Окружний центр допомоги сім'ї в Мінську Мазовецькому у співпраці з психолого-педагогічними консультаційними центрами в Мінську Мазовецькому та Сулеювку
запрошують громадян України, що проживають у Мінському округу - діти, підлітки та їх батьки або особи, які їх замінюють, і дорослі -скористатися безкоштовними формами підтримки в рамках проекту
«Мінський округ підтримує громадян України»
Пропоновані форми підтримки:
-юридична, психологічна та психотерапевтична допомога дорослим,
-kурси польської мови для початківців,
-діагностичне, психолого-педагогічне обстеження, спеціалізовані заняття та терапевтична допомога дітям і підліткам,
-відшкодування витрат на проїзд за всіма запропонованими формами підтримки
-допомога перекладача.
Проектний офіс:
Окружний центр допомоги сім’ї в Мінську Мазовецькому
вул. Конституції 3 травня 16
05-300 Мінськ Мазовецький
телефон: 25 756 40 26 або 25 756 40 23