Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi/Сімейні пільги для громадян України, які прибувають на територію Польщі у зв'язку з триваючими бойовими діями

Utworzono dnia 23.03.2022

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi

Zasiłek rodzinny oraz pozostałe świadczenia przysługują na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020 poz.111) z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”.

Сімейні пільги для громадян України, які прибувають на територію Польщі у зв'язку з триваючими бойовими діями

Допомога сім'ї та інші пільги надаються на умовах, викладених у Законі про допомогу сім'ї (Журнал законів 2020 року, пункт 111), за винятком умови наявності посвідки на проживання з анотацією «доступ до ринку праці».

Сімейна допомога не надається члену сім’ї, якщо дитина має право на сімейну допомогу за кордоном, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми договорами про соціальне забезпечення (ст. 7  п.6 Закону).

Сімейна допомога надається поки дитина:

 1. не досягне 18-річного віку або
 2. не закінчить навчання в школі, але не довше, ніж до 21-річного віку, або
 3. 24-річного віку, якщо він або вона продовжує навчання в школі чи вищому навчальному закладі та має медичний висновок про середній або значний ступінь інвалідності (ст. 6 п.1 Закону).

Сімейна допомога призначається особі, яка навчається, тобто повнолітній особі, яка навчається, не перебуває на утриманні батьків у зв’язку з їх смертю або у зв’язку з  вироком суду чи рішенням суду  про права на аліменти з їхнього боку, якщо вона навчається в школі чи вищому навчальному закладі, однак, не довше, ніж до досягнення нею 24-річного віку (ст.6  п.1а Закону).

У випадку закінчення дитиною, про яку йдеться у ст. 6 абз. 1 п. 3 Закону, або особою, про яку йдеться у ст. 6 п. 1а Закону, вищого навчального закладу протягом останнього року навчання, право на сімейну допомогу діє до кінця цього року навчання, не довше,ніж до досягнення дитиною, про яку йдеться у ст. 6 абз. 1 п. 3 Закону, або особою, про яку йдеться у ст. 6 п. 1а Закону, 24-річного віку (ст. 6 п.1b Закону).

Під школою слід розуміти середню школу, старшу школу та мистецьку школу, де здійснюється обов'язкова освіта та навчання, а також центр молодіжної соціотерапії, спеціальний навчально-виховний центр, спеціальний навчальний центр для дітей та підлітків, які потребують спеціальної організації навчання, методів праці та виховання, а також реабілітаційно-освітній центр.

Під вищим навчальним закладом слід розуміти навчальний заклад у розумінні положень про вищу освіту та коледж працівників соціальних служб.

Сімейна допомога не надається батькові-одинакові, якщо аліменти на дитину не призначені на користь дитини від його матері на підставі виконавчого рішення, встановленої або затвердженої судом, крім випадків, коли (ст.7 п.5 Закону):

 1. батьки або один з батьків дитини мертвий;
 2. батько дитини невідомий;
 3. позов про встановлення аліментів від другого з батьків відсторонено;
 4. суд зобов'язав одного з батьків сплатити повну вартість утримання дитини, а другого з батьків не зобов'язав сплачувати аліменти на дитину,
 5. дитина, за рішенням суду, перебуває під почерговим піклуванням обох батьків у порівнянний та повторюваний періоди.

Сімейна допомога не надається члену сім’ї, якщо дитина має право на сімейну допомогу за кордоном, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми договорами про соціальне забезпечення (ст. 7  п.6 Закону).

Сімейна допомога та доплата до сімейної допомоги надаються, якщо дохід сім’ї на одну особу в сім’ї не перевищує критерій доходу, визначений Законом (ст. 5  п. 1 Закону). Якщо членом сім’ї є дитина, яка має висновок про інвалідність або висновок про середній чи значний ступінь інвалідності, сімейна допомога надається, якщо дохід сім’ї на одну особу або дохід особи, яка навчається, не перевищує критерій доходу, визначений ст. 5 п. 2 Закону.

Якщо дохід сім’ї на одну особу в сім’ї або дохід особи, яка навчається, перевищує суму, яка дає право сім’ї чи особі, яка навчається, на сімейну допомогу, помножену на кількість членів сім’ї на суму, що не перевищує загальну суму сімейної допомоги разом з доплатами, належних конкретній сім’ї протягом періоду надання допомоги, на який встановлено право на цю допомогу, сімейна допомога з доплатами виплачується у розмірі різниці між загальною сумою сімейної допомоги разом з доплатами та сумою, на яку перевищено дохід сім’ї.

Доплата у зв’язку з народженням дитини надається, якщо жінка перебувала на обліку в закладі охорони здоров’я з не пізніше 10-го тижня вагітності до пологів (ст.9 п.6 Закону).

Доплата у зв’язку з доглядом за дитиною під час відпустки на виховання (ст.10 п.1 Закону) надається матері або батькові дитини, фактичному опікуну чи законному опікуну, якщо дитина перебуває під їх фактичним доглядом, вони мають право на відпустку на виховання, проте не довше, ніж протягом:

 1. 24 календарних місяців;
 2. 36 календарних місяців, якщо вони здійснюють догляд за більше ніж однією дитиною, народженою під час одних пологів;
 3. 72 календарних місяців, якщо вони здійснюють догляд за дитиною, яка має висновок про інвалідності, або про значний ступінь інвалідності.

Особа, про яку йдеться в ст.10 п.1 Закону, має право на одну доплату в розмірі 400,00 злотих на місяць, незалежно від кількості дітей, які перебувають під її опікою.

Допомога по догляду за дитиною під час відпустки на виховання не належить, якщо:

 1. заявник працював протягом терміну не менше 6 місяців безпосередньо до отримання права на відпустку на виховання;
 2. заявник працевлаштувався/-лася чи продовжує роботу чи іншу оплачувану діяльність, яка заважає йому особисто піклуватися про дитину під час перебування у відпустці на виховання;
 3. дитина зарахована до закладу, що забезпечує її цілодобовий догляд, у тому числі до спеціального навчально-виховного центру, за винятком суб’єкта, що здійснює медичну діяльність, або не користується цілодобовим доглядом більше 5 днів на тиждень, та в  інших випадках припинення здійснення особистого догляду за дитиною.
 4. заявник в період відпустки на виховання отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 5. заявник отримує батьківську допомогу (ст.10 п.5 Закону).

Доплата за виховання дитини самотнім батьком або матір’ю (частина 1 статті 11а Закону) сплачується матері або батькові, які самостійно виховують дитину, фактичному опікуну дитини або законному опікуну дитини, якщо дитині не призначені аліменти від другого з батьків дитини, оскільки:

 1. другий з батьків дитини мертвий;
 2. батько дитини невідомий;
 3. позов про встановлення аліментів від другого з батьків відсторонено.

Доплата за виховання дитини батьком/матір’ю-одинаком надається також особі, яка навчається, якщо обоє батьків цієї особи померли (ст.11а п.2 Закону).

Доплата за виховання дитини у багатодітній сім’ї надається матері або батькові, фактичному опікуну дитини або законному опікуну дитини на третю та наступну дитину в сім’ї, яка має право на сімейну допомогу (ст. 12А Закону). Допомога на навчання та реабілітацією дитини з інвалідністю (ст.13 Закону) надається матері або батькові, фактичному опікуну дитини або законному опікуну дитини, а також особі, яка навчається, на покриття підвищених витрат, пов'язаних з реабілітацією або навчанням дитини віком:

 1. до 16 років за наявності висновку про інвалідність;
 2. від 16 років до 24 років за наявності медичного висновку  про середній чи значний ступінь інвалідності.

Допомога у зв’язку з початком навчального року надається один раз на рік матері або батькові, фактичному опікуну дитини або законному опікуну дитини, а також особі, яка навчається, для часткового покриття витрат, пов’язаних з початком нового навчального року в школі. Додаток також надається на дитину, яка починає однорічну дошкільну підготовку. Заява про виплату доплати подається до кінця періоду надання допомоги, в якому розпочався навчальний рік або однорічна дошкільна підготовка. Заява, подана пізніше встановленого терміну, не розглядається компетентним органом (ст. 14 Закону).

Доплата на дитину, яка навчається в школі поза місцем проживання (ст. 15 Закону), надається матері, батькові, фактичному опікуну дитини або законному опікуну дитини, а також особі, яка навчається:

 1. у зв’язку з проживанням в населеному пункті, де розташована старша або мистецька школа, де здійснюється обов'язкова освіта та навчання, а також середня школа, якщо дитина або учень має інвалідність або ступінь інвалідності, або
 2. у зв’язку з доїздом від місця проживання до населеного пункту, де розташована школа, у разі доїзду до старшої школи, а також мистецької школи, де здійснюється обов'язкова освіта та навчання, в обсязі, що відповідає освіті в старшій школі.

Доплата надається на 10 місяців на рік протягом періоду навчання (з вересня по червень наступного календарного року).

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy